Kocbeku, Edvard

Puthja e plagës - Prishtinë Rilindja 1989 - 186 p. 19 cm.


Letërsi Shqipe

821.162.4-1

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës