Gazetarët dhe zgjedhjet - Prishtinë Shoqata e Gazetarëve të Kosovës 2001 - 184 p. +40 p. 20 cm.

Libri është në dy gjuhë: Shqip dhe Anglisht.-


Publiciteti--Mardhëniet me publikun

659:32

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës