Modly, Dusko

Metodika istrazivanja razbojnistva - Sarajevo Univerzitet u Sarajevu 1999 - 255 p. 24 cm.

Literatura 251-253 p.


Law

343.98 MODLY 1999

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës