Robbins, Stephen P.

Bazat e menaxhimit - Koncepte dhe aplikime themelore - Tiranë UET Press 2012 - 675 p. ilustr. foto. gerafika 24 cm.

Shënimet 594-648 f. Indeksi Alfabetik i emrave: 649-675 f.

9789995639150


Ekonomi--Menaxhim

658

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës