Foniqi, Shaqir

Teori dhe praktikë gazetarie - Prishtinë Rugova Art 2012 - 213 p. ilustr. fotografi 20 cm.

Kodi gazetaresk i mirësjelljes f. 214-216.


Komunikim--Informimi

659.3

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës