Modly, Dusko

Uvod u Kriminalistiku - Sarajevo Fakultet Kriminalistickih nauka 2004 - 152 p. 24 cm.

Bibliografia 151-152 p.

9789958613227


Law--Kriminologji

343.98

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës