Korajlic, Nedzad

Kriminalisticka metodika - Sarajevo Fakultet kriminalistickih nauka 2008 - 568 p. ilustr. 25 cm.

Bibliografija 561-568 p.

9789958613401


Law--Kriminologji

343.9.018

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës