Berisha, Rrustem

Vëzhgime për poezinë popullore - Prishtinë Rilindja 1987 - 240 p. 20 cm.


Letërsi Shqipe--Kritikë Letrare

821.18.09

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës