Jakupi, Ali

Marketingu (Bazat) - Prishtinë Universiteti AAB 2008 - 361 p. 24 cm.

Referencat: f. 356-357. - Literatura: f. 359-361.

9789951494137


Ekonomi--Marketing

339.138(075.8) : 658.8(075.8)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës