Qosja, Rexhep

Ëvetari (1845) i Naum Veqilharxhit dokument i rëndësishëm i rilindjes kombëtare - Prishtinë 1984 - 274 p. 24 cm.

Separat nga "Gjurmimet albanologjike" - Seria e shkencave filologjike, Xlll-1983
Extrait de "Gjurmime albanologjike"-Serie philologique, Xlll-1983


Letërsi Shqipe

821.18(091)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës