Abazovic, Mirsad

Kadrovski rat za Bih - Sarajevë Savez logorsa Bih 1999 - 458 p. ilustr. 25 cm .

9958939134


Ekonomi

331.108. 2 :323 . 1 (497.6)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës