Limani, Musa

Makroekonomia - Prishtinë Universiteti AAB 2013 - 352 f. 24 cm.

Includes bibliographical references and index. Preface 3-6 p.

9789951494359


Ekonomi--Makroekonomi

330.101.541(075.8)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës