Grajçevci, Fadil

Historia e Skënderbeut - e marin barletit dhe kultura shqiptare në shekullin XV - Prishtinë GME 1998 - 228 p. 20 cm.

Indeksi i emrave: 219-228.


Letërsi Shqipe

821.18

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës