Korajlic, Nedzad

Istrazivanje krivicnih djela - Sarajevo 2012 - 844 p. ilustr. 27 cm.

Literatura dhe burime tjera 827-844 p.

9789958627934


Law--Kriminologji

343.102 (075.8)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës