Maksuti, Mersim

E drejta kushtetuese - Prishtinë Universiteti AAB 2012 - 308 p. 24 cm.

Parathënie: f. 7-8. - Literatura : f. 305-308.


Albanian

9789951494281


Law--Kushtetuta

342 (078.5)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës